Všem ctitelům

   svaté Rity z Cascie,

   patronky věcí nemožných.

 

 

Svatá Rita, Rita, co dá, již nevezme nazpět.

 

Saint Rita, Rita, what is given, is not taken away.

 

Santa Rita, Rita, lo que se da, no se quita.

Svatá Rita je také patronkou obětí zneužívání a týrání, při těžkých problémech v manželství, obětí fyzického manželského týrání, v zoufalých situacích, ve ztracených případech, v bezvýchodné nouzi, v rodičovství, vdov, proti osamělosti, proti neplodnosti, tělesně nemocných, proti nemoci, proti neštovicím, při zranění, při obtížích v  životních zkouškách. 

Vaše prosby/poděkování

Děkujeme! Váš vzkaz byl úspěšně odeslaný!

stillerrita.wixsite.com © 2014-2022  Saint Rita of Cascia. Proudly created with Wix.com